Category: Lifestyle

A pair of dirty hands from hard work.
/ 8 March, 2019

Belöningen från det dagliga nötandet

Det dagliga nötandet Ett både hemskt ord med en väldig vacker innebörd Det dagliga nötandet som egen företagare för att komma ett litet steg f
A pair of dirty hands from hard work.
/ 8 March, 2019

The payoff of the daily grind

The daily grind A somehow awful and at the same time a lovely word The day to day struggle of getting somewhere To stand strong when things don’t g
A picture of a calendar with a pen on top.
/ 1 February, 2019

Themed Weeks – the best tool you ever use

Have you heard about themed weeks Not Then, this will be something that will change the way you work forever As a small business- and start-up owner,
En blå vägg med texten Goodbye på
/ 16 November, 2018

What are you holding on to that you need to let go?

How can I stop dwelling! We all have something that we have been holding on to for far too long It can be the mistake you made the other day, your own
En blå vägg med texten Goodbye på
/ 15 November, 2018

Vad håller du fast vid som du behöver sluta älta?

Hur kan jag sluta älta! Vi har alla något som vi har hållit fast vid för länge Det kan vara ett misstag som du gjort tidigare, din egna osäkerhe
/ 28 September, 2018

Vilka drivkrafter har du?

Att skriva ner saker och sätta ord på tankar gör det alltid lite lättare att hitta rätt Drivkrafter är en väldigt viktig del av hela din person