Category: Inspiration

A picture of a calendar with a pen on top.
/ 1 February, 2019

Themed Weeks – the best tool you ever use

Have you heard about themed weeks Not Then, this will be something that will change the way you work forever As a small business- and start-up owner,
A picture of a calendar with a pen on top.
/ 1 February, 2019

Themed Weeks – kanske ditt livs bästa verktyg

Har du hört uttrycket themed weeks förut Inte Då kommer detta vara något som kommer förändra dina jobbdagar framöver Som egen företagare händ
/ 19 October, 2018

Josh Craig – what motivates me

A few weeks ago we wrote a blog post about taking care and finding your motivations Shortly after that we received an e-mail from no one else than Jos
En bild på text på en betogvägg
/ 4 October, 2018

What is your motivation?

What is your motivation To put words on thoughts always makes it more easy to sort them out and to remember them Motivation is a very important part o
/ 28 September, 2018

Vilka drivkrafter har du?

Att skriva ner saker och sätta ord på tankar gör det alltid lite lättare att hitta rätt Drivkrafter är en väldigt viktig del av hela din person
/ 17 September, 2018

Vad ger dig kreativ energi?

I den värld som vi lever i är det lätt att bränna ut och glömma bort det som ger dig kreativ energi Det kan hända på grund av för mycket stres
/ 17 September, 2018

What gives you creative energy?

In todays society it's easy to deplete the creative energy you have within you This can happen when you stress a lot, too little work nourishing your